DETEKCIJA I GAŠENJE VARNICA

HEMIJSKA INDUSTRIJA


Zaštitite efikasno od požara i eksplozije Vaše ljude

i sam proizvodni proces.


Zaštita od požara i eksplozija u hemijskoj

industriji

Hemijska industrija, je grana industrije koja hemijskim putem prerađuje biljne, životinjske i mineralne sirovine, kao i razne otpatke. Ima izuzetno širok spektar delovanja i obuhvata većinu grana industrije, služeći se njihovim sirovinama.

Hemijska industrija posebno teška, veliki je zagađivač životne sredine. Ona obuhvata emisiju najviše toksičnih materija, prvenstveno amonijaka, hlorovodonika, fosforne kiseline, metanola, toluena, sumporne kiseline, sumpor-monooksida, metiletil-ketona, hlora, metilen-hlorida i trihloretana.

Hemijska industrija se može podeliti na sledeći način:

- Teška hemijska industrija je grana teške industrije

- Organska hemijska industrija

- Industrija plastičnih masa i sintetičkih smola

- Industrija veštačkih vlakana

- Industrija sintetičkog kaučuka

- Industrija boja i lakova

- Neorganska (bazna) hemijska industrija

- Industrija poljoprivrednih hemikalija

- Industrija neorganskih kiselina

- Industrija sode

- Laka hemijska industrija

- Industrija hemijskih proizvoda

- Farmaceutska industrija

- Kozmetička industrija

Na osnovu ove podele vidimo veliki opseg raznih proizvođača koji pripadaju ovoj važnoj grani industrije. Organski i neorganski osnovni materijali i hemikalije, đubriva, boje, plastika, farmaceutski proizvodi, eksplozivne materije, sredstva za čišćenje i kozmetički preparati čine samo mali deo čitavog asortimana.

Rizici u hemijskoj industriji

Mnogi hemijski proizvodi imaju zajednički veliki rizik od požara. Mogu biti lako zapaljivi, a često i osetljivi na mehanička naprezanja, tako da se izvori opasnosti nalaze u celom proizvodnom procesu. Moguće je doći do pregrevanja, najčešće oko sušara, ili nastajanja varnica ili žara usled prisustva stranih tela u mlinu ili zbog neispravnih delova mašine ili samog ventilatora. Ako izvori paljenja dođu do filtera, silosa ili usipnih koševa putem ekstrakcije ili putem transpornih sredstava često dolazi požara i eksplozije.

T&B Electronic sistemi za detekciju i gašenje varnica u ranoj fazi otkrivaju vruće površine, užarene čestice i varnice i automatski ih gase vodenom maglom ili neutralnim gasom, skoro uvek bez zastoja proizvodnje i to u milisekundama, čime se povećava zaštita i bezbednost ljudi i samog proizvodnog procesa u proizvodnji.

Opasne zone koje štitimo u Hemijskoj industriji:

Ekstruder

Filter

Sito

Mikser

Zona za prskanje

Presa tabli

Sušač

Ciklon

Posledice požara i eksplozija koje možemo sprečiti:

Povreda i u najgorem slučaju gubitak ljudskih života

Oštećenje mašina, skladišta i celokupne proizvodne hale

Prekidi proizvodnje

Gubitak prihoda usled zastoja proizvodnje i poravke oštećenih mašina

Povećanje premija osiguranja usled neadekvatne zaštite

Gubitak kupaca usled nemogućnosti ispunjavanja planova