DETEKCIJA I GAŠENJE VARNICA

INDUSTRIJA KAFE


Zaštitite efikasno od požara i eksplozija Vaše ljude

i sam proizvodni proces.

Rizici u proizvodnji kafe

Industrija kafe podrazumeva nekoliko faza pri obradi sirove kafe jer se prava svojstva kafe i njen karakterističan ukus dobijaju tek posle obrade:

  • Prva faza –Termička obrada. Podrazumeva sušenje zrna gde ona gube 12% svoje mase,
  • Druga faza- Prženje. Tokom prženja se dešavaju fizičke i hemijske promene kafe, od smanjenja vlažnosti, promene boje, gubitka mase i dobijanja arome.


Najbitnija stvar pri prženju je Toplota odnosno temperatura od koje zavisi i boja zrna. Toplota prouzrokuje porast zapremine ali i oslobađanje CO2 i pritiska od skoro 26bara.


Visoke temperature u procesu proizvodnje(pored neispravnih mašina i stranih užarenih tela ) izazivaju pregrevanje, vruće površine, užarene površine kao i varnice koje dovode do požara i eksplozije prašine u pneumatskim transportnim sistemima.


  • Treća faza – Hlađenje.
  • Četvrta faza- Mlevenje . Opasnost postoji i u fazi toplog mlevenja i u fazi hladnog mlevenja!


Zbog finog mlevenja za paljenje su dovoljne i sporadične varnice ili neke pregrejane ili užarene čestice. Tada taj fini zapaljivi materijal lako počne da gori.


T&B Electronic sistemi za detekciju I gašenje varnica u ranoj fazi otkrivaju vruće površine, užarene čestice i varnice i automatski ih gase vodenom izmaglicom ili neutralnim gasom , skoro uvek bez zastoja proizvodnje i to u milisekundama , čime se povećava zaštita i bezbednost ljudi i samog proizvodnog procesa.

Opasne zone koje štitimo u Industriji Kafe:

Pržionica

Mlinovi /Toplo i hladno mlevenje

Sistem ekstrakcije

Ciklon

Silos

Spaljivači

Briket presa

Filter

Posledice požara i eksplozija koje možemo sprečiti

Povreda i u najgorem slučaju gubitak ljudskih života

Oštećenje mašina, skladišta i celokupne proizvodne hale

Prekidi proizvodnje

Gubitak prihoda usled zastoja proizvodnje i poravke oštećenih mašina

Povećanje premija osiguranja usled neadekvatne zaštite

Gubitak kupaca usled nemogućnosti ispunjavanja planova

Sistemsko rešenje u industriji kafe