DETEKCIJA I GAŠENJE VARNICA

RECIKLAŽNA INDUSTRIJA


Zaštitite efikasno od požara i eksplozije Vaše ljude

i sam proizvodni proces.


Zaštita od požara i eksplozija u reciklažnoj industriji

Reciklaža je najmlađa industrijska grana koja neprestano beleži rast.

Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno iskorišćenje kroz nove proizvode. Uključuje sakupljanje, sortiranje, preradu i izradu novih proizvoda i podrazumeva sve što ponovo može da se iskoristi a da se ne baci.

U reciklažnoj industriji se postavljaju pitanja prevencije, ponovne upotrebe, reciklaže, kao i odlaganja i deponovanja otpada. Viši nivo nakon reciklaže je iskorišćenje otpada u energetske svrhe.


Rizici u industriji reciklaže

Pod opasnim otpadom podrazumevamo komunalni otpad u kome se po pravilu nalaze električni i elektronski otpad, baterije, akumulatori, otpadne gume, zapaljiva prašina, gasna isparenja, ulja i farbe...

U samom procesu proizvodnje se javljaju varnice, žar ili zapaljivi materijali koji se transportuju pneumatskim transportnom ili mehaničkim transportnim sistemima i kao takve dovode do eksplozija i požara u transportu, silosima i filterskim sistemima. Mehanički procesi u reciklaži su visokorizični i direktno dovode do eksplozija. Trenje između materijala i raznih komponenti, opasan odnos prašine i vazduha dodatno stvaraju varnice.

T&B Electronic sistemi detekcije i gašenja varnica pravovremeno otkrivaju varnice i gase ih u milisekundama.


Opasne zone koje štitimo u Reciklažnoj industriji:

Šreder

Spaljivač

Ciklon

Ekstrakcija

Silos

Filter

Posledice požara i eksplozija koje možemo sprečiti:

Povreda i u najgorem slučaju gubitak ljudskih života

Oštećenje mašina, skladišta i celokupne proizvodne hale

Prekidi proizvodnje

Gubitak prihoda usled zastoja proizvodnje i poravke oštećenih mašina

Povećanje premija osiguranja usled neadekvatne zaštite

Gubitak kupaca usled nemogućnosti ispunjavanja planova